Hírek > Újpest egészségéért
Keresés
OK

Újpest egészségéért

2019. június 27.

1992 óta ünnepeljük a magyar egészségügy napját, más néven a Semmelweis-napot július elsején, Semmelweis Ignác születésnapján. Újpest Önkormányzata ebből az alkalomból rendezett ünnepséget június 26-án az UP Újpesti Rendezvénytérben, ahol átadták az „Újpest Egészségért” Díjakat, és egyéb elismeréseket is.

  
Az eseményen Dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára mondta el ünnepi gondolatait, és köszöntötte a megjelenteket, majd a díjak átadása következett.

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) rendelete alapján „Újpest Egészségéért” Díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének fejlesztéséhez.

Újpest legfőbb egészségügyi elismerését Dr. Horváth Ildikó államtitkár és Nagy István, Újpest népjóléti alpolgármestere adta át. Idén „Újpest Egészségéért” Díjat vehetett át Balaton Lászlóné, a Károlyi Sándor Kórház esetmenedzsere és ambulanciavezetője; Bernardné Mérész Erzsébet, a Károlyi Sándor Kórház kórházhigiénés osztályának vezetője; Dr. Gálla Zoltán Tibor, nyugalmazott felnőtt háziorvos és Dr. Szunyoghy János, az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet szülész-nőgyógyász főorvosa.

Újpest Önkormányzata ebben az évben is polgármesteri dicsérettel és jutalommal ismerte el az egészségügyben végzett magas színvonalú munkát. Az elismeréseket Nagy István alpolgármestertől vehették át előbb a Károlyi Sándor Kórház, majd az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet orvosai, egészségügyi szakemberei. Végül az alpolgármester és Dr. Kupper András, az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetet működtető Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a szakrendelő kilenc munkatárásnak adományozott jubileumi jutalmat.

Alább a díjazottak:


 
 
Balaton Lászlóné -  a Károlyi Sándor Kórház esetmenedzsere, és ambulancia vezetője Szakmai tanulmányait a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolában végezte, általános ápolói képesítést szerzett, majd felnőtt képzés keretében 1996-ban az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben felnőtt szakápoló képesítést, 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Képzési Központ Diplomás Ápoló Szakán diplomás ápoló diplomát, 2002-ben az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben klinikai szakápoló és epidemiológiai szakápoló képesítést szerzett. 2018-ban diabetológiai és edukátor képzésen vett részt. 1980 óta dolgozik a Károlyi Sándor Kórházban. A 39 év alatt a Kórház több osztályán dolgozott, így a belgyógyászaton, subintenzív részlegen, epidemiológiai nővérként, majd az izotópterápiás és diagnosztikai szakambulancia vezetőjeként. Jelenleg a járóbeteg ambulancia vezetőjeként és a kórház esetmenedzsereként végzi munkáját. A Kórház struktúraváltását követően az esetmenedzseri teendők jelentős többletterhét is vállalta, a több évtizedes szakmai tapasztalata, szervezési készsége, óriási segítség a betegek, hozzátartozók, a környező aktív ellátást végző kórházak és a Kórház menedzsmentje részére. Az elmúlt évtizedeket a szeretet és a gondoskodás határozta meg, önzetlenül segítette az időseket, mindezt úgy, hogy ne érezzék a kiszolgáltatottságot. Szakmai tudása, embersége, segítőkészsége a munkatársaival való viszonyát is meghatározta.

Bernardné Mérész Erzsébet - a Károlyi Sándor Kórház kórházhigiénés osztály vezetője 1973-ban egészségügyi szakközépiskolai érettségit, 1979-ben közegészségügyi és járványügyi felügyelői, 1981-ben pedig húsipari higiénés üzemmérnöki szakképesítést szerzett. A Károlyi Sándor Kórházban 1981. április 1. napjától dolgozik, közegészségügyi és járványügyi felügyelőként. 1999-től a Kórházhigiénés Osztály vezetőasszisztense, 2013-tól megbízást kapott az Osztály vezetésére. 2017 májusától az Integrált Kockázatkezelési Munkacsoport vezetője. Feladatai közé tartozik a higiénés szabályzatok, infekciókontroll kézikönyvek kidolgozása és kezelése. Nagyon sokat tett és tesz a kórházi fertőzések megelőzésért, és ezáltal a betegek biztonságáért. Nagy gondot fordít arra, hogy a Kórház dolgozói mindig napra készek legyenek a higiénés előírások ismeretében, tudásukat a gyakorlatban is ellenőrzi. Kollégái mindig számíthatnak rá, nemcsak közegészségügyi és járványügyi, hanem a minőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági kérdéseket illetően is. Nagy teherbírású, következetes, kiváló szakmai tudással rendelkező kolléga. Munkatársai mind szakmai, mind emberi kvalitásait elismerik, szívesen fordulnak hozzá. Idén nyugdíjba vonul, de a Kórház a jövőben is számít munkájára. 

Dr. Gálla Zoltán Tibor - nyugalmazott felnőtt háziorvos Az orvosi diplomáját megszerezve, Vácon a Jávorszky Ödön Kórházban dolgozott. Családjával, és édesanyjával Újpestre költözött és 1978-tól az Árpád úti majd a Pozsonyi u. 23. szám alatti rendelőben a kerület és a betegek szolgálatában körzeti, később háziorvosként, a 38-as számú felnőtt háziorvosi körzetet látta el. A Doktor úr 40 évet dolgozott újpesti háziorvosként, mely idő alatt szorgalmas, odaadó munkájával, szakma szeretetével kivívta a betegek és a kollégák szeretetét. Betegeit mind körzeti, mind háziorvosként rendszeresen otthonukban is látogatta, igazi háziorvos volt, példát mutatva kortársainak és a pályakezdőknek egyaránt. Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen látta el. Betegei bizalommal fordultak hozzá mindenfajta gondjukkal. Kollégái és betegei szeretettel beszélnek róla. Kiemelkedő színvonalú munkájáért 2016-ban, Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. 2018. július 1. napjától nyugdíjas. 

Dr. Szunyoghy János - az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet szülész-nőgyógyász főorvosa 1965-ben szerezte meg az általános orvosi diplomáját. Dorogon a János Kórház Nőgyógyászati Osztályán kezdett el dolgozni alorvosként, 1970-ben lett szülész-nőgyógyász szakorvos. Kiváló munkája elismeréséül adjunktusi kinevezést kapott. 1975-ben lehetősége nyílt Líbiában a Tajoura Hospitalban munkát vállalnia, ahol igazgatói kinevezéssel 5 évig dolgozott. Hazaérkezése után a Károlyi Sándor Kórház-és Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán helyezkedett el. 1987-től - 2002-ig a XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményében a nőgyógyászati szakrendelés vezető főorvosa, majd orvos igazgatója volt. Mindeközben 2007-ig az Újpesti Szülőotthonban gondoskodott az újpesti lakosok szülészeti ellátásáról. 2012. február hónaptól az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet nőgyógyászati szakrendelésén dolgozik. Mindennapi munkájában naprakészen figyeli a tudományos élet és a szakma változásait. Kiváló szakmai felkészültsége, kedvessége és figyelmessége miatt, mindig sok beteg ragaszkodott személyéhez. Számos beteg teljes gyógyulását vagy egészséges gyermekek világra jöttét segítette elő. Körültekintő, munkatársaira figyelő, rendszerszemléletű gondolkodása nagyban segíti az ellátás zavartalanságát.


Ebben az évben is Újpest Önkormányzata az egészségügyben kifejtett magas színvonalú munkát polgármesteri dicsérettel és jutalommal ismerte el. 

Károlyi Sándor Kórház

Dr. Fülöp Róbert - osztályvezető főorvos
Illyés Éva - osztályvezető főnővér
Dr. Oláh Csaba - osztályvezető főorvos
Sevella-Tóth Emőke - osztályvezető főnővér
Dr. Szendi Ildikó - osztályvezető főorvos
Szőcsné Lehoczki Ilona - osztályvezető főnővér

 


Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Dr. Békefi Ottó - szakorvos
Farkasné Batta Zsuzsanna - vezető asszisztens
Földi Pálné - fizioterápiás asszisztens
Kollai Erika - védőnő
Kolozsi Éva - védőnő
Dr. Vass Éva - szakorvos


A Szakrendelőben dolgozó kilenc munkatárs részére jubileumi jutalmak átadására került sor.

Dr. Dabous Fayez - gyermek szakrendelő szakorvosa (30 év)
Dobner Tamásné - gyermek szakrendelő asszisztens (30 év)
Fülöpné Helebrand Éva - általános sebészet asszisztense (25 év)
Gál Rita - gyermek szakrendelő asszisztense (25 év)
Dr. Márkus Szabolcs - urológiai szakrendelés szakorvosa (30 év)
Dr. Szücsné Maklári Zita - védőnői szolgálat védőnője (25 év)
Tromposné Pétery Anikó - gyermek fogászat asszisztense (30 év)
Varga Lászlóné - bőrgyógyászati szakrendelés vezető asszisztense (30 év)
Zolnai Mariann - védőnői szolgálat védőnője (25 év)

 

 


Nyitólap
Jelentkezés elfogadóhelynek

ÚjpestKártya Iroda

1042 Budapest, Szent István tér 6.

telefon: +36 1 696 0006 | fax: +36 1 785 0466

Nyitvatartás:

hétfő, szerda, péntek 8:00–16:00
kedd, csütörtök 10:00–18:00

ebédszünet: 12:00–13:00

e-mail: iroda@ujpestkartya.hu

Az ÚjpestKártya igénylésüket online is megtehetik a Kártyaigénylés oldalon.

Elfogadóhelyek jelentkezése Kártyaigénylés
Letölthető dokumentumok Adatvédelem
© 2013 ÚjpestKártya