Hírek > Ösztöndíjak tehetséges újpesti diákoknak
Keresés
OK

Ösztöndíjak tehetséges újpesti diákoknak

2017. szeptember 9.

Újpest Önkormányzata a következő tanévben is ösztöndíjjal segíti a tehetséges diákokat. A sportban, a tanulmányaikban, az alkotó és előadóművészetekben kimagasló eredményt felmutató tanulók szeptember végéig nyújthatják be pályázatukat.

  
A diákösztöndíj egy tanévre, vagyis tíz hónapra szól. A kiválasztott középiskolásoknak a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér ötödének megfelelő havi juttatást, vagyis 25 500 forintot, felsőoktatási intézmény hallgatójának pedig ennek az összegnek a kétszeresét, 51 ezer forintot biztosít az önkormányzat. A diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, valamint a művészetek és a sport terén kimagasló teljesítményt nyújtó újpesti tanulókat.

Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjra azok a tanulók pályázhatnak, akiknek érdemjegyei a kérelem benyújtását megelőző négy tanulmányi félévben elérik a legalább 4,5-ös átlagot. Előnyt élveznek a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők, a fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyek helyezettjei és a tudományos munkát végzők.
A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat azok nyerhetik el, akik a benyújtást megelőző versenyévadban egyéni sportágban korosztályos országos bajnokságon legalább harmadik helyezést, világversenyen legalább tizenkettedik helyezést, csapatsportágban országos szinten aranyérmet vagy világversenyen legalább hatodik helyezést értek el.

A Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjra és a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjra az lehet érdemes, aki a benyújtást megelőző három évben fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi művészeti versenyen vagy fesztiválon helyezést szerzett és szakirányú tanulmányai során a megelőző négy félévben jeles osztályzatot kapott művészeti szaktárgyból. Előnynek számít, ha a jelentkező aktív művészeti tevékenységet folytat Újpesten, előadóművészek esetében pedig az is sokat nyomhat a latban, ha a tanuló az egyéni tehetség, teljesítmény megmutatkozását célzó versenyeken szerepelt eredményesen.

Az ösztöndíj alsó korhatára a tanulmányi ösztöndíj esetén a középiskola tizenegyedik osztálya, a többi kiírásban a középiskolai kilencedik évfolyam. Pályázhatnak felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói is, amennyiben az első képesítésüket szerzik meg tanulmányaik során.A beadványok elbírálásánál figyelembe veszik a kérelmezők szociális rászorultságát is, de az elsődleges szempont a kiemelkedő teljesítmény.

A pályázatokat 2017. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályára. A kitöltött adatlap mellé csatolni kell a feltételek teljesítését igazoló okiratok másolatát, valamint középiskolásoknak az oktatási intézmény ajánlását, felsőoktatásban tanulóknak a hallgatói jogviszonyt igazoló okmányt is. A részletes pályázati kiírás és a feltételek, valamint az űrlapok beszerezhetők az önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján vagy letölthetők az ujpest.hu oldalról, a Pályázatok menüpont alatt.

Az ösztöndíjak odaítélésére a Közművelődési és Oktatási Bizottság tesz javaslatot, majd ennek alapján a Képviselő-testület hozza meg a döntést.A kiválasztott diákok nevét a helyi sajtóban és az interneten is közzéteszi az Újpesti Önkormányzat. 
Ahogyan a díszpolgárok, olimpikonok között, a fiatal generációban is vannak, akik sokat tettek a közösségért, elismerés illeti őket. Fontos egy közösség életében, hogy elismerésben részesüljenek azok a tagjai, akik tehetségükkel, szorgalmukkal példái lehetnek a társadalomnak – mondta a legutóbbi ösztöndíjak átadása alkalmából dr. Molnár Szabolcs. Az alpolgármester hozzátette: noha a pályázók csak meghatározott hányada részesülhet ösztöndíjban, valamennyien érdemesek lennének rá.

 
Összesen harmincnyolc újpesti diák pályázott legutóbb, közülük huszonkét fiatal tanulmányait támogatja ösztöndíjjal az önkormányzat ebben a tanévben. Tizenketten kapnak Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat, heten Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat, ketten Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat és egy diák Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjat. 2015-ben ötvenegy pályázóból huszonhetet, 2014-ben negyvenöt jelentkezőből huszonhatot választott ki a Képviselő-testület.

Csernus János
 
forrás: ujpest.hu


Nyitólap
Jelentkezés elfogadóhelynek

ÚjpestKártya Iroda

1042 Budapest, Szent István tér 6.

telefon: +36 1 696 0006 | fax: +36 1 785 0466

Nyitvatartás:

hétfő, szerda, péntek 8:00–16:00
kedd, csütörtök 10:00–18:00

ebédszünet: 12:00–13:00

e-mail: iroda@ujpestkartya.hu

Az ÚjpestKártya igénylésüket online is megtehetik a Kártyaigénylés oldalon.

Elfogadóhelyek jelentkezése Kártyaigénylés
Letölthető dokumentumok Adatvédelem
© 2013 ÚjpestKártya